Ömer Özyiğit Avukatlık Bürosu

Ömer Özyiğit Avukatlık Bürosu 2007 yılında kurulmuştur.

Büromuz, hukukun pek çok alanında, sadece ihtilafları çözmek değil, aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek amacıyla saygın ve avukatlık mesleğinin gerektirdiği etik değerlere bağlı bir şekilde Hukuk hizmeti vermektedir.

Ana çalışma konuları Genel Hukuk alanında ve özellikle Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku ile İcra ve İflas Hukuku ana çalışma alanlarıdır.Yukarıda anılan ana başlıklar altında kalan Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İcra - İflas Hukuku, Haksız Rekabet, Fikri Mülkiyet, Marka ve Patent Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Şahıslar ve Aile Hukuku ile Ticari Sözleşmeler gibi pek çok genel hukuki konular da çalışma sahamız içerisindedir.

Yol Tarifi